Szkolenia bhp kadry kierowniczej

Jeśli prowadzisz firmę bądź jesteś w niej zatrudniony, musisz pamiętać, że każdego pracownika obowiązują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to szkolenia wdrażające nową osobę do firmy i każdy powinien je przejść. Warto przypomnieć, że szkolenia te są również wykonywane okresowo. Sprawdźmy zatem kiedy należy je wykonać.

Kiedy wykonać szkolenie okresowe?

szkolenie okresowe bhp kierownikówKadra kierownicza w zależności od branży przechodzi szkolenia w różnych okresach czasu. Oczywiście szkolenie początkowe – wdrażające, przedstawiające potencjalne zagrożenia związane z zajmowanym stanowiskiem jest kluczowe. Nowy pracownik musi zapoznać się z wymogami, prawami i obowiązkami. W świetle prawa przeprowadzenie tego szkolenia leży po stronie pracodawcy. Kolejne szkolenia, przypominające i utrwalające wiedze dokonywane są już po upływie pewnego czasu. szkolenie okresowe bhp kierowników zazwyczaj są powtarzane po upływie pięciu lat. Wówczas pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kursu, który musi trwać minimum siedemset dwadzieścia minut (720 minut). Taki kurs można przeprowadzić w siedzibie firmy, bądź zorganizować szkolenie w placówce firmy świadczącej tego typu usługi. Dostępne są również inne możliwości – jak na przykład szkolenia online. Trzeba zaznaczyć, że takie rozwiązanie przy braku własnej kadry zajmującej się BHP jest bardzo praktyczne i wygodne. Pozwala również na minimalizację kosztów pracodawcy, co niesie za sobą oszczędności.

Prawo nie przewiduje ominięcia tego przepisu, dlatego każdy pracodawca musi dotrzymać warunków przepisu i w jakiś sposób je zorganizować. Najlepiej sprawdzić zawczasu czy przypadkiem nie zbliża się termin przeprowadzenia szkoleń okresowych i od razu wyszukać firmę online, która świadczy takie usługi na terenie naszego miasta.