Zwiększanie bezpieczeństwa, czyli badanie termowizyjne w energetyce

W każdym miejscu, w którym temperatura nie jest czynnikiem drugorzędnym, lecz wyznacza poziom jakości i bezpieczeństwa przesyłania energii powinno być przeprowadzane badania termowizyjne. Także wtedy, gdy pozyskiwane informacje o temperaturze wpływają na bezpieczeństwo ludzi oraz realizowanej produkcji.

pomiary termowizyjneBadania termowizyjne – zakres pomiarów

Badania termowizyjne obejmują wszystkie etapy procesu związanego z energią: od jej wytworzenia, przez przesył i rozdział, aż do odbioru energii. Uznawane są za jedną z czołowych, pod względem wiarygodności, metod pomiarowych. Dzięki nim możliwe jest odkrycie nieodpowiednich parametrów temperatury, których nie da się zauważyć gołym okiem. Po dokonaniu takiego odkrycia, możliwe jest podjęcie działań, umożliwiających zapobieżenie dalszym skutkom lub naprawę koniecznych elementów, zanim dojdzie do poważniejszych awarii danego urządzenia czy całego systemu.

Pomiary termowizyjne

Termowizja obejmuje szereg metod pozwalający w sposób zdalny i bezdotykowy poddać ocenie kształt w jakim następuje rozkład temperatury na badanej powierzchni. Sedno metod polega na obserwacji i zapisie sposobie, w jaki rozkłada się promieniowanie podczerwone emitowane przez każde ciało osiągające temperaturę przekraczającą bezzwzględne zero oraz przekształceniu go na widzialne światło. Pomiary termowizyjne mają swoje bardzo praktyczne przełożenie. Powstały w ich wyniku obraz jasno ilustruje które miejsca budynku są jego słabymi punktami jeśli chodzi o ogrzewanie. Po ich wykazaniu, można skutecznie i efektywnie poprawić docieplenie budynku, poprzez zastosowanie dodatkowych rozwiązań we wskazanych miejscach, generujących niepotrzebne ubytki cieplne.
Jest to jednak tylko jedno z zastosowań pomiarów termowizyjnych. W zakresie energetyki są one również stosowane w szeregu innych celów, między innymi w diagnostyce urządzeń (zarówno przedrementowej jak i powykonawczej, co pozwala na zmierzenie i ocenę skuteczności i celowości wykonanych działań), badaniu stanu izolacji cieplnej na wielu szczeblach (kotła, stropu, ścian, rurociągów i innych), badaniu drożności rur ekranowych i stopnia eksploatacji szczorek, ocenie stanu technicznego wielu elementów, między innymi przewodów odprowadzających spaliny, kominów czy elektrofiltrów. Szczególnie istotne jest, iż w takich badaniach wykrywane są wady i awarie w układach elektrycznych wielu urządzeń.

termowizjaKamera termowizyjna – nieodłączne narzędzia w badaniach i pomiarach termowizyjnych

Przeprowadzenie jakiegokolwiek badania nie byłoby możliwe bez kamery termowizyjnej, umożliwiającej odczyt i zapis danych. Jest ona niezastąpiona do rozwiązywania problemów dokonujących się w instalacjach elektrycznych czy elementach mechanicznych oraz dokonywania badań urządzeń przemysłowych, budynków, sieci ogrzewania, klimatyzacji. Stosuje się ją także w celu niestwarzającego ryzyka uszczerbku na życiu lub zdrowiu inspekcji instalacji wysokiego napięcia. Ma ponadto zastosowanie w diagnozie usterek urządzeń mechanicznych, nadzorowaniu procesów produkcji, monitoringu prac konserwacyjnych i procesów, a także w przemyśle petrochemicznym.

wyłączniki kompaktoweBadania termowizyjne w energetyce

Elektrycy często korzystają z badania termowizyjnego, Kamera termowizyjna jest coraz częstszym urządzeniem profesjonalnego elektryka. W dzisiejszych czasach już nie wystarczy multimetr, a co dopiero sam amperomierz.
Elektryk który sprawdza i kontroluje sprawność i bezpieczeństwo układów elektrycznych oraz urządzeń w fabryce, musi być wyposażony w kamerę termowizyjną. Za jej pomocą sprawdza poprawność działania między innymi takich urządzeń jak:

  • wyłączniki krańcowe,
  • kondensatory energetyczne,
  • przekładniki prądowe,
  • wyłączniki kompaktowe,
  • falowniki,
  • i wiele innych.

To wszystko daje się sprawdzić właśnie za pomocą badania termowizyjnego. Dzięki termowizji można zaobserwować przegrzewanie się części, zmierzyć temperaturę na odpowiednich odcinkach. Właśnie dlatego elektryk nawet z Wilanowa


Więcej na:

  • Elektro Prim – Elektryk z Wilanowa w Warszawie specjalizujący się w naprawach i serwisie
  • Elektroda – Portal dla wszystkich interesujących się elektroniką i elektrotechniką
  • Kamery IR – Badania termowizyjne oraz dystrybucja kamer termowizyjnych
  • KontraTech – Firma handlowa, sprzedająca urządzenia i części elektroniczne, takie jak wyłączniki czy falowniki

produkcja przemysłowaKamery termowizyjne

Nowoczesne kamery termowizyjne są bardzo poręczne i przyjemne w obsłudze. Posiadają przejrzysty interfejs, możliwy do samodzielnego opanowania bez przechodzenia żadnego dodatkowego szkolenia w tym zakresie oraz duże ekrany o wysokiej jasności i bardzo dobrej jakości obrazu. Dodatkową opcją jest łączność wifi, umożliwiająca zdalne i szybkie przesyłanie danych na inne urządzenia. Każda kamera powinna posiadać wytrzymałą obudowę, która w razie upadku będzie stanowić dobrą amortyzację i ochroni sprzęt przed uszkodzeniem i utratą zapisanych już na nim danych. W zależności od modelu, kamery charakteryzują się różnym czasem pracy, na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać taki, który zapewni możliwy czas pracy w takiej wielkości, jaka jest nam potrzebna. Ciekawą funkcją jest możliwość tworzenia raportów, także jako nakłada do programów Word lub Excel. Aby, jak najlepiej zwizualizować zmian temperatury, dobrać można najodpowiedniejszą paletę kolorystyczną spośród przynajmniej kilku propozycji.

Leave a Comment