Wydajna rekuperacja w nowoczesnych budynkach

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię w różnych postaciach, inżynierowie coraz częściej poszukują rozwiązań które będą bardziej sprawne lub wydajniejsze od obecnie stosowanych. Oprócz tego bardzo często typ działań w danym obiekcie definiują przepisy na rynku lokalnym lub krajowym. Dodatkowo warto wspomnieć, że głównym czynnikiem wpływającym na zastosowanie danego rozwiązania niezmiennie pozostaje budżet.

Energooszczędność jednym z najważniejszych kryteriów

energooszczędny rekuperatorBiorąc pod uwagę wszystkie wyżej przytoczone aspekty można dojść do wniosku, że stworzenie rozwiązania spełniającego wszystkie kryteria jest praktycznie niemożliwe. Mimo to coraz częściej inwestorzy decydują się na większe nakłady początkowe, oczekując zwrotu z inwestycji w trakcie kilku lat. Bardzo dobrze w ten cel wpisują się chociażby odnawialne źródła energii, które są nowoczesnym rozwiązaniem. Instalacje odnawialnych źródeł energii zmniejszają emisję szkodliwych gazów do atmosfery co jest obecnie bardzo istotne. Oprócz wyżej wspomnianych instalacji, w budynkach bardzo często montuje się energooszczędny rekuperator. Dzięki rekuperacji możliwy jest odzysk ciepła z powietrza, które jest mechanicznie wymieniane w pomieszczeniu. W zdecydowany sposób wpływa to na ogólny bilans energetyczny całego budynku poprawiając go w znacznym stopniu. Warto wspomnieć, że nowoczesne rekuperatory charakteryzują się dużą energooszczędnością co jest poszukiwaną cechą zarówno wśród inwestorów jak i wśród inżynierów realizujących projekt.

Urządzenia te charakteryzują się sporymi nakładami finansowymi na początku realizacji, jednak stopa zwrotu z inwestycji jest akceptowalna. W niektórych przypadkach są one dużo lepszym rozwiązaniem niż tradycyjna wentylacja mechaniczna. W związku z tym przed przystąpieniem do realizacji projektu należy wziąć pod uwagę typ zastosowanej wentylacji oraz możliwe rozwiązania dostępne na rynku z zakresu rekuperacji.