W jakich sytuacjach należy skorzystać z pomocy prawnika?

Życie potrafi być niezwykle zaskakujące, niestety nie zawsze pozytywnie. Wtedy właśnie możemy potrzebować prawnika. Poniższy artykuł przedstawia sytuacje kiedy należy skierować się do niego o pomoc.

Prawnik czy adwokat, kiedy skorzystać z pomocy?

Prawnik na rozprawie

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z tych zawodów świadczy usługi prawne. Jednak istnieją pewne różnice między zakresem ich uprawnień. Prawnik jest to osoba, która ukończyła studia wyższe z dziedziny prawa. Jest to najniższy sytopień zawodowy, a więc ma najmniejsze uprawnienia. Należy zaznaczyć, że prawnik nie podlega żadnym organom nadzorczym ani kontroli organów samorządu, czyli nie obowiązują go zasady etyki zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarna oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nie występuje on w sądzie jako pełnomocnik, a jedynie jako reprezentant. Z jego pomocy powinniśmy korzystać w takich przypadkach jak porady prawne w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej lub innych spraw dotyczących majątku. Są to takie sytuacje jak zakładanie spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz innych rejestracja, obsługa ich organów, dochodzenie należności w sytuacjach postępowania egzekucyjnego, porady dotyczące zasad podziału majątku podczas rozwodu oraz w przypadku otrzymania spadku. Sporządzanie opinii prawnych czy opracowanie projektów umów i innych aktów prawnych. Gdy potrzebujemy zastępcy prawnego w sprawach sądowych, tak przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi, a także innymi podmiotami w sprawach:

 • cywilnych
 • gospodarczych
 • ubezpieczeń majątkowych
 • prawa pracy
 • spraw rodzinnych, administracyjnych, spadkowych

Natomiast Adwokat ma najwyższy stopień zawodów prawniczych, ukończyła ona nie tylko wyższe studia, ale także 3 letnie szkolenie aplikanckie i ukończyła egzamin adwokacki, dodatkowo uzyskała wpis na liście okręgowej radzie adwokackiej oraz złożyła ślubowanie. W przeciwieństwie do prawnika ma on możliwość reprezentowania przed sądem wszystkich instancji. Podlega on zasadom etyki zawodowej oraz obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, a także nadzorowi i kontroli organów samorządowych. Świadczy on usługi które dotyczą spraw z zakresu stosunków małżeńskich i rozwodów, a także:

 • władzy rodzicielskiej i przysposobienia
 • opieki i kurateli
 • dochodzenia alimentów
 • prawa spadkowego
 • prawa karnego
 • administracyjnego i prawa pracy

Usługi dla firm świadczone przez adwokatów i prawników w Bydgoszczy

Wnętrze kancelarii adwokackiej

W każdym mieście funkcjonuje wiele mniejszych i większych firm. Prowadzenie ich wiąże się z wieloma obowiązkami związanymi z prawem administracyjnym oraz prawem pracy. Kancelarie prawne w Bydgoszczy oferują m.in. takie usługi dla firm jak kompleksowa usługa prawna przedsiębiorstwa i prowadzenie spraw pracowniczych i HR, obsługę kontrahentów handlowych wraz z sporządzaniem umów, a także prowadzenie spraw z zakresu administracji państwowej i samorządowej. Ważne jest rozwiązywanie sporów sądowych z reprezentacją przed polskimi organami administracji i innymi organami orzekającymi. Wszystkie sprawy związane z postępowanie windykacyjnym oraz prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Adwokaci natomiast, prócz usług proponowanych przez kancelarie prawne dodatkowo reprezentują firmy przed sądem wszystkich instancji i.in. również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu, na co nie może sobie pozwolić prawnik.

Opieka prawna – komu przysługuje?

Grupa adwokatów

Istnieje parę przypadków, w których konieczne jest przypisanie opiekuna prawnego przez sąd opiekuńczy. Jedną z takich sytuacji jest przypadek gdy osoba starsza jest niezdolna do zadbania o swoje interesy osobiste, majątkowe oraz potrzeby żywnościowe. Wyznacza się wtedy opiekuna prawnego, który może dokonywać czynności prawne za starszą osobę. Takim opiekunem może zostać np. Małżonek lub któryś z krewnych, a w przypadku gdy nie ma takiej osoby, może to być placówka opieki społecznej. Kolejnym takim przypadkiem jest osoba małoletnia. Opiekun prawny jest niezbędny dla osoby małoletniej w przypadku gdy rodzice nie żyją lub nie mają zdolności do czynności prawnych z powodu ubezwłasnowolnienia, pozbawienia praw rodzicielskich lub gdy rodzice nie osiągnęli pełnoletności. W przypadku ubezwłasnowolnienia osoby fizycznej, która nie może prowadzić swoich spraw prawnych i majątkowych samodzielnie. Nie jest konieczne ustalanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w przypadku gdy zostaje ona jeszcze pod władzą rodzicielską.


Wartościowe informacje związane z tematem:

 • Lex.pl – internetowy portal informacyjny o tematyce prawnej
 • Adwokatkujawskopomorskie.pl – strona internetowa kancelarii adwokackiej z Bydgoszczy
 • GP Goldwin – strona internetowa grupy prawnej oferującej obsługę prawną firm

Podsumowując temat

Z pomocy prawnika, możemy skorzystać we wszystkich sytuacjach, w których potrzebujemy informacji na temat dowolnych dziedzin prawa. Mogą to być takie sytuacje jak rozwód, zakładanie firmy, prowadzenie dokumentacji, konieczność ustalenia osób którym przysługuje spadek i w wielu innych. Pomocy możemy szukać w kancelariach prawniczych bądź u osób prowadzących własną działalność.

Leave a Comment