Uszczerbek na zdrowiu po wypadku

Zadośćuczynienie to rekompensata, za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę doznaną przykładowo w wypadku komunikacyjnym, albo przez błąd lekarza podczas operacji. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić poniesione straty fizyczne i psychiczne, które zostały poniesione w trakcie wypadku. 

Wypadek szkody fizyczne i psychiczne

zadośćuczynienie za wypadekKwota zadośćuczynienia, nie powinna być kwotą symboliczną i powinna ona pokryć wszystkie koszta związane z wypadkiem. Kryteria przyznawania zadośćuczynienia za wypadek, sąd musi rozpatrzyć każda sprawę indywidualnie, nie biorą również pod uwagę majątku osoby poszkodowanej i jak wygląda jego poziom życia. Sędziowie w tej sytuacji muszą być bardzo neutralni. Najważniejszy jest zatem rozmiar urazów fizycznych i psychicznych, które poniósł poszkodowany podczas wypadku. Dla sądu ważne jest również poniesienie kosztów za uraz psychiczny, po wypadku, bo bywa i tak, ze ofiary latami stosują psychotropy, po wypadku, a to już zalicza się do zadośćuczynienia. Jeżeli urazy są nieodwracalne i po wypadku ofiara została kaleką albo została oszpecona, czy nie może poruszać się bez pomocy osób trzecich, w tedy takiej osobie przysługuje nawet renta do końca życia. Czasami bywa i tak, że sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, co w tedy robić? W tedy wszystko zależy od sądu. W poprzednich latach odnotowało się, że przyznane zadośćuczynienie za wypadek przez sąd było dość niskie. Teraz i od 2018 roku, przyznawane kwoty są coraz wyższe. 

Podczas rozpatrywania przez sąd o zadośćuczynienie za uszczerbek, dość istotny jest wiek osoby poszkodowanej. Oczywiście młodszy człowiek będzie miała większe szanse na wysoka kwotę zadośćuczynienia niż starszy, ponieważ taka osoba traci możliwość rozwoju, pracy, normalnego funkcjonowania. Wysokość uszczerbku na zdrowiu orzekana jest przez lekarza specjalistę.