Szkolenia dla operatorów mundurowych

Bezzałogowe, zdalnie sterowane pojazdy latające są obecnie wprowadzane do inwentarzy wielu formacji policyjnych i wojskowych, gdzie służą głównie do zadań obserwacyjnych. Ich umiejętne wykorzystanie wymaga jednak dużego doświadczenia, dlatego też mundurowi operatorzy muszą przejść obowiązkowy kurs pilota drona, nim zostaną dopuszczeni do jego obsługi w pracy.

Kurs zawodowego operatora drona

warsztaty dronowe dla służbZ racji iż drony w służbach mundurowych wykorzystywane są do innych zadań niż te które użytkują prywatni operatorzy, kursy i szkolenia skupiają się na całkowicie odmiennych zagadnieniach. Przede wszystkim, warsztaty dronowe dla służb mundurowych pozwalają operatorom na zapoznanie się z najbardziej zaawansowanymi funkcjami bezzałogowego pojazdu latającego, oraz zastosowaniu ich podczas zadań w terenie. Dla personelu policyjnego najczęściej jest to rozbudowane szkolenie przygotowujące do obserwacji terenu działań z poziomu drona, oraz koordynacja pracy maszyny z wszelkimi zadaniami, wykonywanymi przez zespoły funkcjonariuszy. Personel wojskowy, natomiast, przygotowywany jest do integracji maszyny latającej z wszelkimi elementami taktyki terenowej, a operatorzy szkoleni w rozpoznaniu terenu z powietrza. Kursy i warsztaty doskonalące dla operatorów mundurowych mają również na celu wyszkolenie pilotów dronów w technikach pilotowania w najtrudniejszych warunkach, oraz do sterowania dronem w terenie, zarówno zalesionym jak i zabudowanym.

Są one o wiele bardziej wyczerpująco wykładane niż jakikolwiek cywilny kurs, głównie z racji zagadnień nie pojawiających się w szkoleniach dla operatorów prywatnych. Owe szkolenia najczęściej przeprowadzane są cyklicznie, co kilka miesięcy, i mają za zadanie nie tylko przygotować operatorów do zadań, ale również doskonalić już nabyte umiejętności.