Szkolenia dla firm i urzędników – jak zostać tłumaczem przysięgłym

W związku z rosnącą konkurencją na rynku pracy, wzrasta również zainteresowanie różnego rodzaju szkoleniami i kursami. Wiąże się to także z tym, że szkolenia stanowią bardzo dobry sposób na inwestowanie w pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji, ale także motywacji do pracy. Dobrze wyszkolony pracownik będzie znacznie lepiej wypełniał swoje obowiązki, a systematyczne kursy organizowane na koszt pracodawcy na pewno zniechęca go do zmiany posady.

 

szkoleniaSzkolenia miękkie

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się tak zwane szkolenia miękkie. Dotyczą one zwiększania umiejętności w zakresie takich zadań, jak praca w zespole, asertywność, pozyskiwanie nowych klientów, umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, negocjacje biznesowe. Innymi słowy dotyczą one głównie kontaktów międzyludzkich oraz komunikacji. Nie da się ukryć, że rozwój pewnych określonych kompetencji psychologicznych, na przykład takich jak asertywność, pozwala na lepsze wykonywanie obowiązków służbowych ,a co za tym idzie umożliwia również poprawienie funkcjonowania całej firmy lub urzędu. Szkolenia miękkie cieszą się dużym zainteresowaniem i na rynku działa wiele firm, które oferują szeroki wybór tego typu warsztatów. Panuje spora konkurencja, dlatego można wybierać spośród bardzo różnorodnej oferty. Kursy różnią się nie tylko zakresem poszerzanych umiejętności, ale także ceną. Rośnie także poziom proponowanych szkoleń. Trenerzy, którzy muszą konkurować na rynku, pracują nad podniesieniem swoich umiejętności i wprowadzają nowe, skuteczne techniki przekazywania wiedzy. Oczywiście każde dobre szkolenie tego typu powinno zostać dopasowane do odbiorców, funkcji, które pełnią w firmie, poziomu ich wiedzy oraz innych czynników.

 

Zakres szkoleń

Szkolenia oraz kursy dostępne dla pracowników firm oraz urzędników obejmują nie tylko kompetencje psychologiczne, ale także wiedzę z różnych dziedzin, która może być użyteczna w czasie wykonywania obowiązków. Dotyczy to między innymi znajomości języków obcych, która staje się coraz bardziej niezbędna we współczesnym świecie. Poszerzanie wiedzy w tym zakresie może odbywać się na kursach zorganizowanych przez pracodawcę, ale warto także zatroszczyć się o podnoszenie kompetencji językowych we własnym zakresie.

 

tłumaczenia symultaniczneTłumacz

Wraz ze wzrostem znaczenia języków obcych, rośnie także zapotrzebowanie na tłumaczy, zwłaszcza tłumaczy przysięgłych, czyli osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania przekładów różnego rodzaju dokumentów. Tłumaczenia przysięgłe obejmują między innymi dokumenty procesowe, urzędowe, a także uwierzytelnianie odpisów wykonanych z takich dokumentów. Jest to niezwykle odpowiedzialna praca, która wymaga doskonałej znajomości języka obcego. Ze względu na wagę tłumaczonych dokumentów oraz konsekwencje, które może nieść za sobą ewentualna pomyłka, konieczne jest zachowanie bardzo wysokiego poziomu profesjonalizmu oraz dokładności przez osoby, które zajmują się wykonywaniem tego typu pracy. Każdy tłumacz przysięgły zostaje wpisany na odpowiednia listę i odbywa się to jedynie pod warunkiem zdania egzaminu, który przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, znajdująca się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje wykonanie tłumaczenie pisemnego, druga tłumaczenia ustnego.

Tłumaczenia ustne to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stają tłumacze. Wymagają one bieżącego tłumaczenia wypowiedzi. Są wykonywane na przykład w przypadku wystąpień różnych ważnych osób lub rozmów i negocjacji między stronami, które nie znają na wzajem swojego języka. Jest to także praca wymagająca doskonałej znajomości języka obcego oraz rodzimego, ale także umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, a także bardzo często znajomości kontekstu sytuacji. Praca tłumacza ustnego to także bardzo stresujące zajęcie. W czasie wykonywania tłumaczenia ustnego nie ma czasu, żeby sprawdzić swoją wiedzę i zajrzeć do książek. Zazwyczaj tłumacz ma kilka minut lub nawet kilka sekund na podjęcie decyzji i wybranie odpowiedniej formy. W razie pomyłki konsekwencje mogą być bardzo duże, dlatego tłumacz wykonujący taką pracę, musi być opanowany i myśleć trzeźwo także w trudnych sytuacjach. tłumaczZ pewnością nie każdy może zostać ustnym tłumaczem, a wykonywanie tego typu pracy wymaga

  • bardzo starannego przygotowania
  • dużego zasobu słów
  • zdobycia odpowiedniego wykształcenia,
  • odbycia praktyk, polegających na wykonywaniu ustnych tłumaczeń.

Jest to praca zupełnie inna od tłumaczeń pisemnych, dlatego wymaga przejścia wielu dodatkowych kursów oraz szkoleń.

Bez wątpienia zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego i wykonywanie na przykład tłumaczeń ustnych nie jest prostym zadaniem. Osoby, które zajmują się tego typu pracą, mogą skorzystać między innymi z różnych szkoleń miękkich, które pomagają w radzeniu sobie w trudnych, stresujących sytuacjach. Dzięki temu mogą nie tylko lepiej wykonywać swoje obowiązki, ale także uniknąć negatywnych konsekwencji, które są związane z doświadczaniem wysokiego poziomu stresu.

 


 

 

szkolenia2Więcej informacji na temat szkoleń:

 

5 thoughts on “Szkolenia dla firm i urzędników – jak zostać tłumaczem przysięgłym”

Leave a Comment