Stosowanie metody wtrysku przy użyciu tworzyw sztucznych

Maszyna wtryskowa powszechnie znana jako wtryskarka jest to obrabiarka przystosowana do formowania tworzyw sztucznych metodą wtrysku. Specjalny tłok wtłacza tworzywo sztuczne do wcześniej przygotowanej formy, zastyga w niej tworząc jeden element nazywany detalem lub wypraską. Wtryskarki są w stanie wyprodukować dowolny element jeśli zastosowana forma będzie wystarczająco dokładna.

Przetwarzanie płynnych tworzyw sztucznych 

wtryskiwanie płynnych tworzyw sztucznychFormowanie przy pomocy wtryskarek używane jest głównie w przetwórstwie tworzyw sztucznych posiadających właściwości termoplastyczne. Wtryskiwanie płynnych tworzyw sztucznych polega na podgrzaniu do konkretnej temperatury wyznaczonego tworzywa. Dzięki zastosowaniu konkretnej temperatury zastosowane tworzywo robi się plastyczne. W momencie gdy tworzywo jest już w pełni przygotowane do dalszej obróbki następuje poddanie go działaniu wysokiego ciśnienia które powoduje szybki przepływ substancji czyli wtrysk. Tworzywo zostaje wtłoczone do formy. W której nabiera kształtów oraz twardnieje. Uplastycznianie tworzywa odbywa się w specjalnej komorze, która jest podgrzewana od zewnątrz. Tej metodzie wtrysku nie jest wykorzystywane utwardzanie nie odwracalne dlatego tak zwane nadlewy lub materiały źle uformowane można poddać kolejnej obróbce. Jednak takie wtórne przetwórstwo używa się zazwyczaj do produktów dla których nie są stawiane wysokie wymogi wyglądowe oraz techniczne. Tego typu metoda jest bardzo często stosowana w bielu przedsiębiorstwach wykorzystujących technologię wtrysku. 

Podsumowując metoda wtryskiwania płynnych tworzyw sztucznych tak jak inne tego typu metody jest bardzo zaawansowaną i trudną metodą. Podczas wykorzystywania jej należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich temperatur oraz zastosowaniu konkretnych tworzyw oraz wcześniej przygotowanych form wtryskowych.