Spalinowe rębaki do gałęzi

Gałęzie drzew i krzewów są obecnie świetnym surowcem do produkcji opału. Z ich przetwórstwa korzysta również branża ogrodnicza i przemysł papierniczy. Wstępne przetwórstwo materiału drzewnego jest możliwe dzięki rębakom do drewna, których produkcja prężnie się rozwija w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie profesjonalistów i użytkowników domowych.

Przetwarzanie gałęzi na zrębki

rębaki do gałęzi spalinoweOprócz rozdrabniaczy elektrycznych i napędzanych przez WOM ciągnika dużą grupę tworzą rębaki do gałęzi spalinowe. Są one produkowane w bardzo wielu odmianach różniących się parametrami technicznymi i możliwościami. Podstawowe różnice wynikają z mocy użytych do budowy silników. Kolejny bardzo ważne różnice wynikają z budowy mechanizmów tnących. Wyróżniamy rębaki tarczowe i bębnowe. Noże tnące wykonane z hartowanej stali są umieszczane na napędzanych przez silnik tarczach lub bębnach. Ilość noży może być różna w zależności od modelu. Moc silnika ma też bezpośredni wpływ na możliwości przerobowe rębaka spalinowego. Urządzenie z większą mocą przerobi na zrębki grubsze gałęzie. Aby uniknąć awarii rębaka trzeba się do dopuszczalnych wartości ściśle stosować. Części składowe rębaka to lej do wsadu gałęzi wykonany najczęściej z blachy, silnik ze zbiornikiem paliwa, mechanizm tnący i element wyrzutowy postaci rury lub innych kanałów. Mniejsze modele do użytku domowego zaopatrzone są w kosze lub worki do odbioru zrębków. Wśród rębaków spalinowych znajdziemy modele stacjonarne i mobilne. Rębaki umieszczone na kołach lub na przyczepkach mogą pracować bezpośrednio w terenie co zmniejsza koszty operacji przetwarzania.

Wymagający inwestorzy mogą wybierać z bogatej oferty rębaków spalinowych wyposażonych w urządzenia usprawniające pracę. Mogą to być wałki bijakowe do rozdrabniania zrębków na trociny, wałki obrotowe z biegiem wstecznym ułatwiające wsad. Przed wyborem rębaka najlepiej zapoznać się z bardzo bogatą ofertą na stronach internetowych producenta.