Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach

Projektanci budynków muszą brać pod uwagę szereg czynników, które wpływają na bezpieczeństwo osób zgromadzonych na ich terenie. Jednym z największych zagrożeń jest wystąpienie otwartego ognia, który może powodować duże straty materialne jak i również bezpośrednie zagrożenie zdrowia czy życia osób przebywających w budynku. W związku z tym w obowiązujących aktach prawnych zawarte są przepisy, które nakładają obowiązek uwzględniania różnego rodzaju sposoby ochrony.

Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem?

zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowychTe można podzielić na dwie główne grupy: aktywne oraz bierne. Do pierwszych zaliczyć można urządzenia pozwalające wykryć ogień oraz przekazać stosowną informację do osób zagrożonych czy odpowiednich służb. Druga grupa obejmuje między innymi zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, którego zadaniem jest zachowanie odporności elementów konstrukcyjnych przed wpływem wysokich temperatur. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której ze względu na wpływ temperatury elementy konstrukcji ulegają odkształceniu, a co za tym idzie zmieniają swoje właściwości. W celu zapewniania biernej ochrony stosowany jest natrysk specjalnych substancji na ich powierzchnię. Do tego celu należy używać specjalistycznych narzędzi oraz przestrzegać zaleceń. Przede wszystkim w budynku musi być zapewniona dobra wentylacja, a w momencie prowadzenia natrysku nie może dochodzić do żadnych wstrząsów.

Warto wspomnieć, że tego typu czynności wykonywane są przez specjalistyczne firmy usługowe, które posiadają niezbędną wiedzę, kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie. Tylko w takim przypadku zapewniona może bowiem zostać właściwe wykonanie usługi. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie takich obiektów jak: kina, teatry, urzędy czy galerie handlowe.