Rodzaje instalacji wykorzystujące energię słoneczną

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii sprawiło, że coraz częściej powszechne stają się instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Jakie systemy fotowoltaiczne są obecnie dostępne na rynku?

Rodzaje i zastosowanie instalacji fotowoltaicznych

instalacje fotowoltaiczneProblemy związane z ochroną środowiska i stale zwiększające się koszty utrzymania budynków, przyczyniły się do rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym również wykorzystanie energii słonecznej. Jej potencjał energetyczny przekracza 10000 razy całkowite światowe zapotrzebowanie na energię. Główna zaleta tego źródła to powszechny i nieograniczony dostęp do energii. Dzięki nowym przepisom prawnym które sprzyjają inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne, również w Polsce obserwujemy znaczny ich rozwój. Ze względu na konfiguracje oraz sposoby podłączenia do sieci, możemy wyróżnić trzy główne rodzaje systemów fotowoltaicznych: autonomiczne, sprzężne, mieszane (hybrydowe). Autonomiczne, są instalacjami odseparowanymi galwanicznie od sieci elektroenergetycznej. Instalacje tego typu składają się z modułu fotowoltaicznego, zasobników energii elektrycznej, oraz falowników w przypadku kiedy zachodzi konieczność zasilenia urządzeń prądu zmiennego. W skład instalacji sprzężnych czyli współpracujących z siecią wchodzą: panele fotowoltaiczne, falowniki sieciowe, oraz licznik energii. Systemy tego typu służą do oddawania energii do sieci, umożliwiając również pobór energii z sieci, w momencie większego zapotrzebowania na energię.

Ostatnim rodzajem instalacji fotowoltaicznej jest konfiguracja mieszana. Główną cechą tego systemu jest zastosowanie kilku generatorów energii elektrycznej, opierającej się na różnych źródłach. W tym przypadku do współpracy z zespołami fotowoltaicznymi stosuje się generatory spalinowe, generatory gazowe, a także turbiny wiatrowe.