Renowacja placów miejskich

Miejska architektura w Polsce, a zwłaszcza miejsca użytku publicznego, zwykle są w dość kiepskiej kondycji. Taki stan rzeczy trwał bardzo długo i tak naprawdę nikt nic z tym nie robił, jednak dotacje unijne i zmiana sposobu myślenia, gdzie do urzędników państwowych dotarło, że wygląd placów miejskich i instytucji państwowych ma ogromne znaczenie i wpływa na popularność samego miasta. To właśnie przecież te elementy stanowią jego wizytówkę i rzutują na ocenę dotyczącą danego terenu miejskiego, a co za tym idzie, mogą realnie wpływać na to czy znajdą się przedsiębiorcy chcący w dane miasto inwestować oraz czy będą do niego przyjeżdżać turyści. Wszystko to sprawiło, że tereny miejskie zaczęto odnawiać i dostosowywać do potrzeb mieszkańców w tym także osób niepełnosprawnych.

ogrodzenia budowlane tymczasoweZabezpieczenie miejsca renowacji – ogrodzenia budowlane tymczasowe

Prace renowacyjne bardzo często opierają się nie tylko na pracach remontowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, ale także i na pracach wysokościowych, co za tym idzie miejsca takich prac stwarzają realne zagrożenie dla osób znajdujących się w miejscu wykonywania robót czy też w ich pobliżu. Biorąc pod uwagę, że tego rodzaju prace, zwykle uważane są za prace budowlane, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie terenu, tak by osobom postronnym na terenie budowy, czy też w jego okolicy nie mogło się nic stać. Do wyboru są ogrodzenia:

  • pełne
  • ażurowe
  • specjalne

wraz z odpowiednimi do nich akcesoriami, które zapewniają stabilność. To w jaki sposób miejsce takiej budowy powinno być zabezpieczone ściśle normują przepisy. Dodatkowo takie zabezpieczenie terenu ma jeszcze inny cel. Odnawianie miejsc publicznych zwykle wzbudza sporą ciekawość mieszkańców w związku z czym, gdyby teren nie był szczelnie ogrodzony, mogliby oni bardzo często wchodzić na teren samej budowy i niszczyć to, co zostało skrzętnie zaplanowane. Ponadto istnieje jeszcze jeden aspekt konieczności zabezpieczania miejsc, w których dokonuje się renowacji, a mianowicie zabezpieczenie materiałów budowlanych wykorzystywanych przy tego typu pracach przed kradzieżą.

stojaki do rowerówDostosowanie miejsc po renowacji do potrzeb mieszkańców – stojaki do rowerów, podnośniki dla niepełnosprawnych

Renowacja polega nie tylko na odnowieniu elewacji starych budynków czy też na położeniu nowych chodników, ale także na tym, by odnawiane miejsce dostosować od potrzeb mieszkańców danego miasta. Od kilku lat w Polsce coraz modniejsze staje się zamienianie samochodu czy też komunikacji miejskiej na rower. Trend ten po pierwsze wiąże się z tym, że od jakiegoś już czasu panuje u nas moda na zdrowy tryb życia, po drugie poruszanie się po zakorkowanym mieście za pomocą roweru często okazuje się być zdecydowanie szybsze. Wszystko to sprawia, że nagle okazało się, że w większości miast brakuje miejsc, w których rzeczone rowery można by wygodnie i bezpiecznie pozostawić. Dlatego nieodłącznym elementem każdego odnowionego placu miejskiego są stojaki na rowery. Drugim elementem, który musi się koniecznie pojawić w odnowionych miejscach użytku publicznego są wszelkiego rodzaju dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Wydawać by się mogło, że tego typu rozwiązania powinny już dawno temu się pojawić, jednak nadal w wielu miejscach użytku publicznego ich brakuje, dlatego przy pracach remontowo-modernizacyjnych zwraca się uwagę na usuwanie barier architektonicznych i montuje dedykowane podjazdy czy windy, które odpowiadają na potrzeby osób niepełnosprawnych.


Źródła:


podnośniki dla niepełnosprawnychPodsumowując:

Renowacja placów miejskich nie tylko poprawia wygląd całego miejsca czy też pozwala na stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców danego miasta, ale także jest doskonałą okazją na dostosowanie konkretnych miejsc do potrzeb mieszkańców i do różnego rodzaju potrzeb. W wielu przypadkach pomimo tego, że wiele już w Polsce było akcji na rzecz osób niepełnosprawnych, jest to pierwsza okazja, by dany teren czy obiekt dostosować do ich potrzeb, czyli dopiero teraz montuje się odpowiednie podjazdy dostosowane do wózków inwalidzkich czy windy, które umożliwiają dostanie się na wyższe piętra.

Leave a Comment