Prawidłowo wykonane pomiary geodezyjne

Jedną z podstawowych czynności pomiarowych wykonywanych przez geodetów jest tyczenie. Pomiar tego rodzaju jest realizowany zaraz na początku budowy, przed rzeczywistym postawieniem obiektu budowlanego na danym terenie. Na czym polega oraz w jaki sposób przebiega ten rodzaj pomiarów geodezyjnych? Jakie rozróżnia się obecnie metody tyczenia sytuacyjnego? W jaki sposób znaleźć rzetelną firmę zajmującą się takimi usługami?

Korzystamy z rzetelnych pomiarów geodezyjnych

pomiary geodezyjne we WrocławiuCzynności pomiarowe mają za zadanie wskazanie na obszarze danego terenu punktów o założonym położeniu, które będą miały przyjęty punkt odniesienia oraz stabilizację takich punktów w trwały sposób lub  tym czasowo. Jest to inaczej mówiąc wniesienie na grunt projektowanego obiektu u określenie jego konkretnego położenia względem sąsiednich obiektów znajdujących się na terenie. Możemy zamówić profesjonalne pomiary geodezyjne we Wrocławiu. W kontekście metod tyczenia sytuacyjnego, wyróżnia się cztery podstawowe. Pierwsza z nich to metoda biegunowa, która polega na wyznaczaniu stanowiska pomiarowego, a w dalszej kolejności odłożeniu kąta biegunowego i następnie odmierzeniu odległości wzdłuż ramienia. Metoda ortodonalna polega na odłożeniu wzdłuż kierunku odniesienia odciętej. Pozwala to na otrzymanie punktu biegunowego. Dwie ostatnie metody działają w oparciu o przecięcie kierunków oraz wcięcie kątowych i liniowych.

Każda z wymienionych powyżej metod opiera się na osnowie realizacyjnej, czyli na usystematyzowanym zbiorze punktów geodezyjnych stabilizowanych w terenie. Wykonanie tyczenia umożliwia prawidłowe usytuowanie obiektu z projektem budowlanym, jak również zachowanie przewidzianych w projektach odległości od znajdujących się w terenie obiektów budowlanych czy względem poszczególnych granic nieruchomości.