hala stalowa

Oświetlenie do hal produkcyjnych

Na szybkość i pewność widzenia na stanowisku pracy duży wpływ ma prawidłowe oświetlenie. Szczególnie ma to znaczenie na stanowiskach kontroli jakości, gdyż w znacznym stopniu wpływa to na wydajność oraz dokładność oceny. W zależności od miejsca powinniśmy dostosować różne typy operowania światłem.

Hale produkcyjne odpowiednie oświetlenie

hala produkcyjna

Aby zapewnić odpowiednie oświetlenie osobom pracującym w zamkniętych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę nie tylko na czynnik taki jak natężenie oświetlenia, ale także na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracownika jak:

 • wygoda widzenia
 • wydolność wzrokowa
 • bezpieczeństwo

Podstawowe parametry określające otoczenie świetlne zaliczamy:

 • rozkład iluminacji
 • natężenie oświetlenia
 • olśnienie
 • kierunkowość światła
 • migotanie
 • oddawanie barw
 • oświetlenie elektryczne uzupełniające słoneczne światło

Luminację powierzchni określamy za pomocą współczynnika natężenia i odbicia na ścianach, podłodze, suficie. Dla płaszczyzny pracy, współczynnik ten powinien być w granicach od 0,2 do 0,6. Natężenie doświetlenia ma znaczący wpływa na to jak szybko obserwator dostrzeże i wykona zadanie wzrokowe. Przyjęto, że natężenie oświetlenia, w którym możemy dostrzec rysy twarzy ludzkiej, w normalnych warunkach oświetlenia powinno być nie mniejsze niż 20 lx. W zależności od wykonywanej pracy (czy wymaga ona dużego wytężenia wzroku), wartość tą podwyższamy. Np. dla stanowiska, w którym bez przerwy wykonuje się zadania wzrokowe czynnik ten powinien wynosić ok. 200 lx. W celu zapobiegania nadmiernemu olśnieniu, które może dekoncentrować pracownika najczęściej stosuje się matowe powierzchnie, maluje na jasno ściany i sufity, właściwe rozmieszczenie lamp stanowisk oraz zwiększa się ich powierzchnie pracy.

Rodzaje oświetlenia przemysłowego

Lampa przemysłowa

Lampy elektryczne, w zależności od rodzaju wykorzystywanego zjawiska fizycznego możemy podzielić na:

 • żarowe czyli żarówkowe, które wykorzystają nagrzany drut wolframowy, umieszczony w centralnym punkcie żarówki;
 • fluorescencyjne inaczej świetlówkowe, które działa na zasadzie świecenia różnych substancji pod wpływem promieniowa ultrafioletowego i elektronów;
 • wyładowcze, wykorzystujące gazy rtęcie, sodu, neonu, ksenonu, które świecą gdy przepływa przez nie prąd elektryczny;
 • hybrydowe łączy ono jednocześnie dwa zjawiska fizyczne jak wyładowanie elektryczne, które powoduje świecenie gazu oraz świecenie ciała stałego w skutek bardzo wysokiej temperatury;

Warto też zwrócić uwagę na oświetlenie ledowe, w którym źródło światła stanowi biała dioda elektroluminescencyjna, składające się z dwóch elementów tj. niebieskiej diody elektroluminescencyjnej i luminoforu.

Wady i zalety lamp przemysłowych LED

lampa przemysła LED

Oświetlenie dużych przestrzeni za pomocą lamp LED-owych, niesie za sobą zalety jak i wady. Do tych pierwszych możemy zaliczyć:

 • bardzo duża oszczędność energii osiągająca nawet 90%
 • błyskawiczne rozpalanie diody
 • brak rtęci
 • długotrwałość oświetlenia, jest to około 30 tys. godzin

Jak wszystko oświetlenie LED niesie za sobą także pewne wady, zazwyczaj są to wysoka cena instalacji na dużych obszarach (hale produkcyjne, fabryki), wrażliwość na temperaturę, zbyt wysoka powoduje słabsze świecenie diody. Pomimo, że montaż oświetlenia LED-owego nie należy do najtańszych, właściciele hali warsztatowych, przemysłowych czy produkcyjnych, magazynów oraz fabryk, co raz częściej decydują się na to rozwiązanie. Głównie dlatego, że jest to rozwiązanie przyszłościowe, które niesie za sobą znaczące oszczędności.


Więcej na temat poruszanych zagadnień:

 • Hupro – witryna internetowa przedsiębiorstwa wykonującego montaż hal stalowych
 • Maro-SM – strona internetowa firmy oferującej zbiorniki do transportu paliwa
 • 4metal.pl – portal internetowy poświęcony branży metalowej i przemysłowi

Posumowanie powyższych zagadnień

Prawidłowe oświetlenie jest szczególnie ważne, w miejscach, w których dobra widoczność jest niezbędna dla uzyskania wyższej wydajności oraz bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ma to znaczenie w dużych koncernach przemysłowych, gdzie dobra widoczność zależy od odpowiedniego wykonania pracy.

Leave a Comment