Kontrola stanu budynku

 

Gdy jesteśmy właścicielem budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, biurowego lub nawet zakładu produkcyjnego, jesteśmy zobligowani do przeprowadza różnego rodzaju kontroli okresowych i wykonywania prac naprawczych oraz konserwacyjnych. Zadania takie mają na celu zapobieganie i unikanie różnego rodzaju awarii jak również bardziej tragicznych w skutkach katastrof budowlanych czy pożarowych.

Jakie kontrole i pomiary są obowiązkowe?

prace kontrolno pomiaroweWszystkie przedstawione powyżej działania mają na celu szczególnie zapewnienie bezpiecznego użytkowania poszczególnych budynków bez obawy o życie i bezpieczeństwo własne jak i innych ludzi. Dodatkowo część kontroli jest wymagana do przeprowadzania z urzędu przez odpowiednie przepisy a w szczególności przez prawo budowlane. Wszystkie prace kontrolno pomiarowe powinny być przeprowadzane przez osoby i firmy posiadające odpowiednie uprawniania i mogące wystawić wymagane przez prawo zaświadczenia o przebytych kontrolach i przeprowadzonych pracach pomiarowych. Przeprowadzane prace kontrolne powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanych elewacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stabilność i obciążenia, jak również wszelkiego rodzaju instalacji w które badany obiekt został wyposażony. W przypadku instalacji szczególną uwagę należy zwrócić na instalacje gazowe, elektryczne oraz systemy wentylacyjne, na ich szczelność i odpowiednie parametry.

Odpowiednie przepisy szczególnie w prawie budowlanym narzucają na właścicieli budynków częstotliwość z jaką powinny być wykonywane poszczególne przeglądy instalacji takich jak elektryczna, gazowa i wentylacyjna. W prawie budowlanym jest również wyraźnie określone jak często powinny być dokonywane przeglądy techniczne różnego rodzaju obiektów budowlanych pod względem konstrukcyjnym i zużycia.