coaching zespołowy

Jaki charakter może mieć coaching zespołowy?

Odpowiednie funkcjonowanie każdej firmy związane jest ściśle z dobrą kadrą pracowniczą. Jeśli pracownicy zostaną dobrze wyszkoleni, wtedy na pewno będą pracować wydajnie, a dzięki temu poprawią się ogólne wyniki firmy. Jednak szkolenia mogą odbywać się na wiele sposobów, a każde z nich zakłada inne efekty.

Szkolenia Scrum – na czym polegają i jakie mają założenia

Szkolenia ScrumDla zarządu firmy najważniejsze w większości przypadków są liczby i wykresy. Oczywiście są to liczby określające wyniki działalności oraz to jaka pozycję na rynku konkurencji zajmuje. Zdecydowanie największy wpływ na to jakie wyniki osiąga dana firma wpływ mają jej pracownicy i ich doświadczenie na danym stanowisku. Warto również wspomnieć o tym, że bardzo duże znaczenie ma odpowiednie wyszkolenie kadry pracowniczej. Ostatnio dość popularne stają się szkolenia certyfikowane Scrum. Jednak w większości, możemy nie wiedzieć, na czym one dokładnie polegają. Przede wszystkim zacznijmy od tego czym jest samo Scrum. Osoby pracujące w zespole Scrum mają wprowadzić określone ulepszenia. Mogą one dotyczyć naprawdę każdej dziedziny. Chodzi jednak o to, żeby poprawiony i udoskonalony produkt spełniał wszelkie wymagania. Wprowadzone przez zespół zmiany muszą być jak najbardziej odczuwalne dla użytkowników. Wszystko co zdecydowano się poprawić i zmienić w danym urządzeniu ma zapewnić poprawę cech funkcjonalnych. Szkolenia certyfikowane Scrum mają zatem na celu przygotować określone osoby do wprowadzania udoskonaleń w określonym typie urządzeń. Szkolenie ma na celu zwiększyć sprawność korzystania z zasad Scrum. Jak przebiega szkolenie Scrum? Podstawowe kwestie jakie poruszane zostają na tego typu szkoleniach to przede wszystkim:

  • ogólne zasady Scrum,
  • role projektów Scrum,
  • mechanizmy wykorzystywanie w Scrumie.

Poza tym na kazdym szkoleniu uczestnik uzyskuje niezbędne informacje na temat optymalizacji wartości, produktywności czy ogólnego zoptymalizowania kosztów wytworzenia systemów czy produktów. Szkolenie to ma na celu udoskonalenie dotychczas panujących w firmie praktyk. Uczestniczy nauczą się również monitorowania rezultatów, tak aby jeszcze lepiej zwiększać produktywność działania.

Coaching zespołowy i inne formy przeprowadzania szkoleń

coaching zespołowyOczywiście na to jak przeprowadzić efektywnie szkolenie jest naprawdę wiele sposobów. Każda firma wybierze najlepsze szkolenia pod oczekiwania i pod umiejętności posiadane przez pracowników. Szkolenie mogą być przeprowadzane indywidualnie, ale również zespołowo. Każda firma przeprowadzania szkolenia ma na celu osiągnięcie odmiennych rezultatów. W firmach zdecydowanie częściej organizowane są szkolenia grupowe. Jakie założenia ma coaching zespołowy? Szkolenie tego rodzaju skierowane jest jednocześnie do całej grupy uczestników. Nie są oni traktowani indywidualnie, tylko jak jeden pracujący wspólnie organizm. Również och praca w firmie polega na współpracy w zespole. Dlatego właśnie na coachingu zespołowym skupia się głównie na tym, żeby wydobyć z zespołu uczestniczącego potencjału i na tym, aby nauczyć go odpowiednio wykorzystywać. Szkolenie to ma ukierunkować wszystkie działania zespołu pracowników, po to by zwiększyć wydajność jego pracy. Odmienne podejście wykazuje do uczestnika coaching indywidualny. Tutaj uczestnikiem nie jest grupa ludzi, ale indywidualna jednostka. Szkolenie ma również na celu zwiększenie wydajności w pracy tej osoby. Jednak głównie założenia tego rodzaju szkolenia to, aby wspomóc osobisty rozwój uczestnika. Dzieje się to za sprawą osobistych sesji z trenerem, który przekazuje niezbędne rady i uczy radzenia sobie z problemami zawodowymi.

Wynajem namiotów pomocny przy organizacji szkoleń w firmie

Wynajem namiotówOprócz tego, że wybierzemy najbardziej odpowiedni sposób na przeprowadzenie szkolenia, dodatkowo dobrze zastanowić się nad miejscem przeprowadzenia szkolenia. Można wykonać szkolenia w sali konferencyjnej w firmie albo w firmie szkoleniowej. Jednak dobrze będzie wybrać bardziej sprzyjające okoliczności. Zdecydowanie dobrym sposobem na zorganizowanie szkolenia, zwłaszcza tego zespołowego będzie wynajęty namiot. Wypożyczalnia namiotów jest już dzisiaj bardzo często spotykana i nie sprawi to nam zdecydowanie żadnego problemu. Na pewno dzięki takiej niekonwencjonalnej formie szkolenia, nie będą się one kojarzyły pracownikom z przymusem i czymś nie do końca przez nich chcianym. Zwłaszcza, jeśli zadbamy o sprzyjające warunki dookoła namiotu.


Więcej można znaleźć na:

  • Brasswillow.pl – firma oferująca szkloenia Scrum jak i coaching
  • Nf.pl – portal dla kadry kierowniczej oraz osób prowadzących własny biznes
  • Dobrytrener.pl – szkolenia oraz kursy dla firm
  • Turbonamioty.pl – wynajem namiotów na różne okazje

Krótkie podsumowanie:

Coaching może przybrać naprawdę różne formy. Od nas i specyfiki naszej firmy będzie zależało to, na jakie szkolenia się zdecydujemy. Pod uwagę wziąć również powinniśmy predyspozycje naszych pracowników i ich możliwości.