Gazowanie zboża i ziarna w silosach

Przemysł rolniczy jest jednym z ważniejszych działów polskiej gospodarki. Jego kluczowym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych w postaci roślin uprawnych lub zwierząt hodowlanych. Do najpowszechniej uprawnianych roślin w Polsce można zaliczyć: kukurydzę, ryż, pszenicę, jęczmień, sorgo, proso, i co ciekawe, najlepiej wszystkim znane żyto, stanowi stosunkowo mały odsetek uprawianych w Polsce zbóż. Jak wiadomo uprawa zboża nie jest tak łatwą sprawą jak się zdawać by mogła, zbyt duża ilość słońca lub deszczu i zbiory bardzo szybko marnieją, podobnie jest gdy w niewłaściwym okresie rozwoju roślin przychodzą upału, a w czasie zbiorów ulewy. Wszystko to sprawia, że w niektórych latach ilość zebranego zboża przez rolników jest stosunkowo niska, a to ile go ostatecznie zostanie wykorzystane do produkcji najpowszechniejszych produktów takich jak mąka, kasza i oleje zależy również od tego czy zboże już po zbiorach nie zostanie zniszczone przez szkodniki. Bardzo istotnym jest zatem odpowiednie przechowywanie go i oczyszczanie.

silosy zbożowePrzechowywanie zboża – silosy zbożowe

Do przechowywanie płodów rolnych wykorzystuje się silosy. Są one przeznaczone do przechowywania ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych. Silos to zbiornik o walcowatym kształcie, wykonany z blachy, którego konstrukcja pozwala na dosuszanie zboża metodą aktywnej wentylacji, ale także łatwą konserwację i dostęp do zboża, gdyż zarówno z zewnętrznej strony silosu jak i wewnętrznej zamontowane są drabinki. Ziarno będące w odpowiednim stanie, to znaczy bez żadnych zanieczyszczeń i niezbyt wilgotne, w takich silosach można przechowywać przez stosunkowo długi czas bez obawy o spadek jego jakości.

gazowanie zbożaZanieczyszczenia zbiorów – gazowanie zboża

Zboża są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz występowanie różnych szkodników. Szkodniki żerujące na ziarnach zbóż nie tylko obniżają masę, ale także i jego jakość. Dodatkowo szkodniki występujące w zbożu to także źródło zanieczyszczeń takich jak:

  • odchody
  • wylinki
  • kokony
  • martwe osobniki

Co więcej zboże zanieczyszczone w ten sposób nie tylko ma zmieniony smak, ale także może być zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Dlatego obecnie w Polsce stosuje się różnego rodzaju techniki oczyszczania zboża i zwalczania szkodników. Do jednej z popularniejszych metod należy gazowanie zboża. Proces ten polega na wykorzystaniu fumigantów, czyli pestycydów, które to w formie gazu docierają do szkodników i zabijają je. Do wykorzystywanych w Polsce fumigantów zalicza się:

  • dwutlenek węgla
  • fosforowodórfluorek sulfurylu
  • bromek metalu

Metoda ta jest nie tylko bardzo skuteczna, ale wbrew pozorom także i bezpieczna. Gazowane zboże pod żadnym względem nie ulega zmianom. Jego smak, kolor i właściwości mielenia są dokładnie takie jak przed przeprowadzonym zabiegiem. Wszystko to wynika z faktu, że dawki stosowane przy gazowaniu zboża, o ile są trujące dla szkodników o tyle w takim stężeniu nie maja wpływu na rośliny, dodatkowo po przeprowadzonym gazowaniu silosu są wietrzone, więc nie ma także ryzyka zatrucia się dla osoby doglądającej zbiorów.

Delikatne zboże – suszarnia do zbożasuszarnia do zboża

Zboża, podobnie jak nasiona roślin oleistych, stanowią bardzo delikatny materiał biologiczny podatny na wpływ różnych czynników takich jak zbyt wysoka temperatura lub zbyt duża wilgotność. Warunki te mogą być sprzyjające dla rozwoju choćby zarodników grzybów. Wszystko to sprawia, że bardzo ważne jest suszenie zboża. Odpowiednio dobrana suszarnia do zboża może mieć kluczowe znaczenie. W dużych gospodarstwach najczęściej spotyka się suszarnie do ziarna o ciągłym trybie pracy. Ich cechą charakterystyczną jest stałe i równomierne suszenie zboża. Natomiast w małych i średnich gospodarstwach częściej stosuje się suszarnie o pracy porcjowej to znaczy, że proces suszenia opiera się głównie o cyrkulacje ziarna. W ostatnim czasie pojawiły się także suszarnie BIO, czyli takie w których wykorzystuje się do podgrzania temperatury piece na słomę. Ich eksploatacja charakteryzuje się niskimi kosztami, ze względu na właśnie rodzaj paliwa.


Źródła


Podsumowanie

Zboże, a także wszelkie płody rolne, stanowią bardzo ważny element nie tylko polskiej gospodarki, ale także i życia Polaków. Dlatego tak istotnym jest, by dojrzewające plony miały odpowiednie warunki pogodowe, na co jednak człowiek choć bardzo by chciał nie ma wpływu, ale także sposób ich oczyszczania i przechowywania, bo w ostatecznym rozrachunku to one przełożą się na rzeczywistą jakość zboża, a także jego ilość przekazaną do skupu.

Leave a Comment