Gazowanie zboża i ziarna w silosach

Przemysł rolniczy jest jednym z ważniejszych działów polskiej gospodarki. Jego kluczowym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych w postaci roślin uprawnych lub zwierząt hodowlanych. Do najpowszechniej uprawnianych roślin w Polsce można zaliczyć: kukurydzę, ryż, pszenicę, jęczmień, sorgo, proso, i co ciekawe, najlepiej wszystkim znane żyto, stanowi stosunkowo mały odsetek uprawianych w Polsce zbóż. Jak wiadomo uprawa zboża nie jest tak łatwą sprawą jak się zdawać by mogła, zbyt duża ilość słońca lub deszczu i zbiory bardzo szybko marnieją, podobnie jest gdy w niewłaściwym okresie rozwoju roślin przychodzą upału, a w czasie zbiorów ulewy. Wszystko to sprawia, że w niektórych latach ilość zebranego zboża przez rolników jest stosunkowo niska, a to ile go ostatecznie zostanie wykorzystane do produkcji najpowszechniejszych produktów takich jak mąka, kasza i oleje zależy również od tego czy zboże już po zbiorach nie zostanie zniszczone przez szkodniki. Bardzo istotnym jest zatem odpowiednie przechowywanie go i oczyszczanie. (więcej…)

0 Komentarzy